Όρια μεταφόρτωσης αρχείου

» Μέγιστος αριθμός επισυνάψεων: 12
» Μέγιστο μέγεθος ανά επισύναψη: 24 MB
» Μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία που έχουν κατάληξη σε:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .ppt, .ai, .cdr, .eps, .jpeg, .mp4, .pptx, .tif, .tiff, .ttf, .psd, .mp4, .avi, .ttf, .otf, .wof, .odp, .bmp, .jpx, .svg, .webp, .heic, .heic, .ods

Κλείσιμο παραθύρου